ANBI Instelling


NAW gegevens:

Naam ANBI:
Ook bekend als:
Telefoonnummer:
RSIN/Fiscaal nummer:
KvK:
Datum oprichting:
STICHTING CHRISMA MINISTRIES TO THE NATIONS
STICHTING CHRISMA MINISTRIES
0181-628309
804171646
Rotterdam
3 maart 1992
 

Adres:
Postcode:
Plaats:
Website: 

Eikenlaan 86
3203BL
Spijkenisse
www.chrisma.nl 

 

 

 

 


 Doelstelling:

1.

2. 
a.

b.

c.
d.

e.

f.

De stichting heeft ten doel met alle mogelijke middelen mensen in contact te brengen
met het evangelie van Jezus Christus, zoals dat beschreven staat in de bijbel.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
het bedrijven van zending in zowel binnen- als buitenland door middel van evangelisatie
en kerksamenkomsten; 
het verrichten en/of ondersteunen van zendingsarbeid door het stichten van kerken en opleidingscentra in binnen- en buitenland;
het (doen) verspreiden van bijbels en evangelische literatuur;
het opleiden, zenden en/of financieel ondersteunen van zendingsarbeiders en/of
zendingsprojecten;
het samenwerken met en het ondersteunen van soortgelijke zendings-organisaties in
binnen- en buitenland;
het aanwenden van alle andere middelen welke aan het verwezelijken van het doel
dienstbaar kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssamenstelling:

1) De heer E.A. van Russel, voorzitter
2) De heer A.C.P. de Waard, vice-voorzitter
3) De heer M.H. Woen-A-Lien, Penningmeester, 2e secretaris
4) Mevr. R.Y. van Russel-Themen, Secretaris, 2e penningmeester

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen kleine kosten zoals reiskosten aan de leden van het bestuur worden vergoed.

ANBI-status:

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan bij de stichting, die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status.

Beleidsplan:

Dit beleidsplan is comform de doelstelling van de stichting en zal de komende tijd gecontinueerd worden.

De trainingsprogramma's en/of financieel ondersteunen van zendingsarbeiders in diverse landen worden voortgezet.
De samenwerking met diverse kerken en christelijke organisaties wordt doelmatig aangepakt door het organiseren van gezamelijke activiteiten en het bouwen aan, uitbreiden en onderhouden van een goede relatie met betreffende instellingen.

Alle activiteiten van de stichting worden uit het vermogen, dat door donaties en giften wordt verkregen, gefinancierd. Deze donaties en giften worden verworven door middel van: promotie via internet, brochures, dvd's, etc., het netwerken met andere organisaties, kerken en andere contacten. 

Het bestuur van de stichting beoordeelt en autoriseert de activiteiten van de stichting. 

Uitgeoefende activiteiten:

Op de website van de stichting staan de verschillende activiteiten van de stichting vermeld.

U kunt een aantal van deze activiteiten -met foto reportages- over 2012 via de volgende links bekijken:
1) Training Reports
2) MEP - Multiplying Evangelists Program 
3) MEP - Multiplying Empowering Program
4) MEP - Multiplying Economic Program
5) Evangelism Crusade Reports

Financiele verantwoording:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties en giften en wordt conform de doelstelling en de statuten door het bestuur van de stichting beheerd.
Click hier voor meer informatie.